Nordisk sommerskole om informasjonskompetanse
Reykholt – Island, 11. – 15. juni 2007

 
 

Den sjette nordiske sommerskole om informasjonskompetanse (IK) blir holdt i Island 11. – 15. juni 2007. Tidligere har den vært i de andre nordiske land (Danmark, Norge, Færøerne, Finnland og Sverige). Nå finner den sted i Reykholt i Borgarfjörður, et av Islands merkverdigste historiske og kulturelle steder i fortid og nutid. Nå arrangeres den av en faggruppe bestående av universitetsbibliotekarenes samarbeidsgruppe i forening med NordINFOLIT. Skolen/seminaret starter i Reykjavík ved Islands Pedagogiske Universitet (alle bibliotekarer/akademikere er velkomne), derefter kjøres det til Reykholt hvor forelesninger og gruppearbeide samt kulturelle og sosiale begivenheter de neste fire dager finner sted.

I år blir stor vekt lagt på involvering av deltagere i aktiv gruppearbeid (workshops). Det gir gode muligheter til refleksjon og diskusjon sammen med og under ledsagelse av anerkjente og erfarne kursledere. Deltagerne får også anledning til å bli kjent med sine nordiske kolleger som driver med undervisning i IK innenfor den høyere utdanning som gir mulighet å bygge et professjonelt nettverk innen området IK, samt de får en anledning å bli kjent med de andre nordiske land.

Hovedtema
Allmenn pedagogikk
Plagiat (plagiarism)
IK innenfor den høyere utdanningen, undervisning og evaluering (teaching, assessing and evaluating information literacy in professional HE programmes)
Læringsmål (forventet studie-resultat) og IK
Samarbeide mellem biblioteker og akademisk support
Nordiske prosjekter

Evaluering svar (Den här väckan har jeg lärt mig … ).  

Program
Nordisk sommerskole om informasjonskompetanse ( med lenker til ppt presentasjoner).
Referat fra Nordisk sommerskole på Island 2007

Bilder fra sommerskolen
Alle deltagere som har bilder fra sommerskolen har mulighet til å sette dem in på Flickr album

Undervisningsform
Sommerskolen 2007 vil bestå av foredrag, gruppearbeide og refleksjon, samt kulturelle og sosiale arrangement.

Målgruppe
Biblioteks- og informasjonsspesialister og lærere innenfor den høyere utdanningen i Norden.

Tid og sted
Islands Pedagogiske Universitet (IPU) og Reykholt i Borgarfjörður, 11. – 15. juni 2007.

Deltagerliste

Språk
Skandinavisk og engelsk.

Pris
1250 EUR. Deltageravgiften dekker kurset, undervisninsmaterial, foredrag, kaffe/te, frokost, lunch, kveldsmat, fire overnattinger og kulturelle/sosiale arrangement.

Påmelding
Påmelding sendes med e-mail til Steinunn S. Ingólfsdóttir - steinunn@lbhi.is senest 27. april 2007.

Kursledere
Jude Carroll , Oxford Centre for Staff and Learning Development, Oxford Brookes University, England
Dr Ralph Catts, Senior Research Fellow, University of Stirling, Scotland
Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek, ordförer NordINFOLIT

Organiseringsgruppe i Island
Astrid Margrét Magnúsdóttir, Universitetsbiblioteket i Akureyri (ansvarlig) - astrid@unak.is
Stefanía Arnórsdóttir, National og Universitetsbiblioteket i Island - stefiaa@bok.hi.is
Steinunn S. Ingólfsdóttir, Landbrukshøgskolen i Island - steinunn@lbhi.is
Lísa Valdimarsdóttir, Islands kunstakademi - lisav@lhi.is
Birgir Björnsson, Islands Pedagogiske Universitets Læringssenter - birgirbi@khi.is
Kristín Björgvinsdóttir, Videregående skole ved Ármúli - kristin@fa.is

Reiseinformasjon:
De störste flyselskaper som flyr til Isand er:
Icelandair, Iceland express,SAS
Andre oplysninger:
Island, Reykjavik, Været

Bilder på hjemmesiden:
Fotograf Kerstin Langenberger

   

Ökonomisk stötte:
Letterstedska Foreningen
Clara Lachmanns Fond
Upplysing - The Icelandic Library and Information Science Association